Klemen Ploštajner
nepravilnost
Klemen Ploštajner
državni sekretar
ministrstvo za solidarno prihodnost

državni sekretar, pristojen za področje stanovanjske politike

nastop politične funkcije
24. 1. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.134 €
Nima premoženja