Luka Omladič
nepravilnost
Luka Omladič
državni sekretar
Levica
ministrstvo za solidarno prihodnost

državni sekretar, pristojen za področje dolgotrajne oskrbe

nastop politične funkcije
24. 1. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.431 €
Krka
Slovenija
Luka Omladič
število
130

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic 14.367 evrov.

izdajatelj
Krka
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, obrazec za prijavo premoženjskega stanja zavezanca (KPK)

Slovenija
Luka Omladič
število
20

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic 1475 evrov.

izdajatelj
NLB
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, obrazec za prijavo premoženjskega stanja zavezanca (KPK)

Slovenija
Luka Omladič
število
60

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic 1412 evrov.

izdajatelj
Petrol
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, obrazec za prijavo premoženjskega stanja zavezanca (KPK)

Družinski člani
Slovenija
število
30

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic med 1.000 in 5.000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, obrazec za prijavo premoženjskega stanja zavezanca (KPK)