Saša Jazbec
Saša Jazbec
državna sekretarka
ministrstvo za finance

državna sekretarka, pristojna za fiskalno politiko, proračun in javno računovodstvo

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.483 €
Nima premoženja
Družinski člani
Slovenija
število
330

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic do 50.000 evrov.

obdobje lastništva
12. 4. 2023 –
izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
12.000

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic nad 200.000 evrov.

obdobje lastništva
12. 10. 2023 –
izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: Ljubljanska borza, KDD