Luka Mesec
Luka Mesec
minister
Levica
ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Rojen je v Kranju. Po izobrazbi je diplomant evropskih študij. Bil je koordinator Delavsko-punkerske univerze in direktor Inštituta za delavske študije. Politično je dejaven od leta 2007, sprva kot aktivist, nato pa je bil kot koordinator Iniciative za demokratični socializem in kasneje Levice izvoljen za poslanca. Minister je postal po volitvah leta 2022.

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.832 €
stanovanje
Ljubljana
Slovenija
Luka Mesec
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
24. 2. 2021 –
površina
65 m2
posojilodajalec
GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ
vrednost hipoteke
184.500 €
obrestna mera
1,45 %
datum poplačila
31. 7. 2042
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

umetnina
Luka Mesec

Dve sliki Jasmine Cibic v okvirni skupni vrednosti 2500 evrov.

država
Slovenija
beležka

Vir: odgovor na novinarska vprašanja

Družinski člani
hiša
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
144,30 m2
površina pripadajoče parcele
634 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
131 m2

Parcela v neposredni bližini družinske hiše.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
1646 m2

Parcela v neposredni bližini družinske hiše.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

Slovenija
število
1.354

Delnice niso prosto prenosljive. Za prenos iz kroga obstoječih delničarjev je potrebno pisno soglasje nadzornega sveta.
Vrednosti delnic na dan 12. 4. ni bilo mogoče pridobiti.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza