Katja Božič
Katja Božič
državna sekretarka
ministrstvo za finance

državna sekretarka, pristojna za davke, carine in druge dajatve ter izboljšanje učinkovitosti javne porabe

nastop politične funkcije
15. 9. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.311 €
hiša
Ljubljana
Slovenija
Katja Božič
lastniški delež
50 %
obdobje lastništva
19. 3. 2003 –
površina
110,50 m2
površina pripadajoče parcele
316 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

Družinski člani
hiša
Slovenija
lastniški delež
50 %
površina
110,50 m2
površina pripadajoče parcele
316 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor