Matevž Frangež
Matevž Frangež
državni sekretar
ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

državni sekretar, pristojen za internacionalizacijo, podjetništvo, razvojna sredstva in turizem

nastop politične funkcije
24. 1. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.317 €
Krka
Slovenija
Matevž Frangež
število
47

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic 5.194 evrov.

izdajatelj
Krka
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Družinski člani
Slovenija
število
47

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic med 5.000 in 10.000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
46

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic med 5.000 in 10.000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
60

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic med 1.000 in 5.000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
254,70

Vrednost investicijskih kuponov na dan 15. 1. 2024 je bila med 1.000 in 5.000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: odgovor na novinarska vprašanja