Gordana Pipan
Gordana Pipan
državna sekretarka
ministrstvo za finance

državna sekretarka, pristojna za javno premoženje ter splošne in pravne zadeve

nastop politične funkcije
19. 6. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.566 €
stanovanje
Ljubljana
Slovenija
Gordana Pipan
lastniški delež
100 %
obdobje lastništva
9. 11. 1998 –
površina
40,60 m2

Stanovanju pripada klet v izmeri 1,8 m2.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

Družinski člani
hiša
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
128 m2
površina pripadajoče parcele
482 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
313 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
1889 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

Slovenija
število
24

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic do 1000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
24

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic do 1000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza