Jasna Rojc
Jasna Rojc
državna sekretarka
ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

državna sekretarka, pristojna za področje srednjega in višjega šolstva ter izobraževanja odraslih

nastop politične funkcije
24. 1. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.467 €
Nima premoženja
Družinski člani
Slovenija
število
30

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic do 5000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
15

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic do 1000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
5

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic do 1000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
20

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic do 5000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza

Slovenija
število
3

Na dan 12. 4. 2023 je bila vrednost delnic do 1000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza