Dan Juvan
Dan Juvan
državni sekretar
ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

državni sekretar, pristojen za socialne zadeve, trg dela in zaposlovanje, delovna razmerja in pravice iz dela

nastop politične funkcije
1. 6. 2022
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.150 €
6.000
Slovenija
Dan Juvan
država
Slovenija
beležka

Vir: odgovor na novinarska vprašanja