Uroš Vajgl
Uroš Vajgl
državni sekretar
ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

državni sekretar, pristojen za okolje in podnebje

nastop politične funkcije
25. 1. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.384 €
stanovanje
Ljubljana
Slovenija
Uroš Vajgl
lastniški delež
57 %
obdobje lastništva
13. 7. 2017 –
površina
63,50 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

stanovanje
Ljubljana
Slovenija
Uroš Vajgl
lastniški delež
55 %
obdobje lastništva
7. 2. 2008 –
površina
122,40 m2

Vrednost hipoteke na dan 20. 6. 2022.
Na nepremičnini je vpisana še ena hipoteka pri OTP Bank z glavnico 96.500 evrov, obrestno mero 2,70 % letno ter datumom dospelosti 18. 8. 2042.

posojilodajalec
OTP Banka
vrednost hipoteke
82.700 €
obrestna mera
2,70 % letno
obremenitev s hipoteko
4. 8. 2017
datum poplačila
18. 8. 2042
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

Družinski člani
hiša
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
97,80 m2
površina pripadajoče parcele
565 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

hiša
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
74,90 m2
površina pripadajoče parcele
198 m2

Na parceli je tudi klet s površino 129,6 m2.
Na nepremičnini je vknjižena ista hipoteka kot na gozdu s površino 3503 m2.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

gozd
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
3503 m2

Vrednost hipoteke je izračunana po tečaju med evrom in švicarskim frankom na dan najema hipotekarnega posojila 28. 4. 2006.
Navedena hipoteka je vpisana tudi na drugih okoliških nepremičninah.

posojilodajalec
Unicredit banka Slovenija
vrednost hipoteke
49.640 €
obrestna mera
12-mesečni Libor + 2,15 % letno
datum poplačila
31. 3. 2031
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
6179 m2

Na nepremičnini je vknjižena ista hipoteka kot na gozdu s površino 3503 m2.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

gozd
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
16340 m2

Na nepremičnini je vknjižena ista hipoteka kot na gozdu s površino 3503 m2.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor

parcela
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
8200 m2

Na nepremičnini je vknjižena ista hipoteka kot na gozdu s površino 3503 m2.

beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor