Boštjan Šefic
Boštjan Šefic
državni sekretar
služba vlade za obnovo po poplavah in plazovih

državni sekretar za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023

nastop politične funkcije
17. 8. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.666 €
Nima premoženja
Družinski člani
stanovanje
Slovenija
lastniški delež
100 %
površina
70,40 m2
beležka

Vir: zemljiška knjiga, e-prostor