Melita Župevc
nepravilnost
Melita Župevc
državna sekretarka
kabinet predsednika vlade

državna sekretarka za strateško komuniciranje

nastop politične funkcije
1. 6. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.198 €
Nima premoženja
Družinski člani
s. p.
Slovenija
lastniški delež
100 %

Subjekt leta 2022 ni imel prihodkov iz javnih sredstev.
Podjetje je na seznamu podjetij z omejitvijo poslovanja s kabinetom predsednika vlade.

beležka

Vir: Ajpes, Erar

podjetje OMEJITEV POSLOVANJA NI VPISANA
Hrvaška
beležka

Vir: hrvaški sodni register

podjetje OMEJITEV POSLOVANJA NI VPISANA
Hrvaška
beležka

Vir: hrvaški sodni register

zavod
Slovenija
lastniški delež
100 %

Zavod je na seznamu podjetij z omejitvijo poslovanja s kabinetom predsednika vlade in z Banko Slovenije.

Zavod leta 2022 ni imel prihodkov iz javnih sredstev.

beležka

Vir: Ajpes, Erar

podjetje DEJANSKI LASTNIK NI VPISAN
Slovenija
lastniški delež
100 %

Podjetje je na seznamu podjetij z omejitvijo poslovanja s kabinetom predsednika vlade.

Podjetje leta 2022 ni imelo prihodkov iz javnih sredstev.

beležka

Vir: Ajpes, Erar