Melita Župevc
nepravilnost
Melita Župevc
državna sekretarka
kabinet predsednika vlade

državna sekretarka za strateško komuniciranje

nastop politične funkcije
1. 6. 2023
bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.198 €
Nima premoženja
Družinski člani
Slovenija
število
16

Vrednost delnic na dan 12. 4. 2023 je bila manj kot 1.000 evrov.

izdajatelj
zaradi varovanja zasebnosti izdajatelja ne prikazujemo
država
Slovenija
beležka

Vir: KDD, Ljubljanska borza