Nikolina Prah
Nikolina Prah
državna sekretarka
ministrstvo za finance

državna sekretarka, pristojna za področje finančnega sistema

bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.384 €
Nima premoženja
Družinski člani
podjetje
Slovenija
lastniški delež
100 %

Podjetje je na seznamu podjetij z omejitvijo poslovanja z ministrstvom za finance.

Podjetje leta 2022 ni imelo prihodkov iz javnih sredstev.

beležka

Vir: Ajpes, Erar