Nikolina Prah
Nikolina Prah
državna sekretarka
ministrstvo za finance

državna sekretarka, pristojna za področje finančnega sistema

bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.384 €
Nima premoženja