Nikolina Prah
Nikolina Prah
državna sekretarka
ministrstvo za finance

državna sekretarka, pristojna za področje finančnega sistema

bruto mesečna plača (začasni podatki za december 2023)
5.384 €
avtomobil
Nikolina Prah
država
Slovenija

Za nakup vozila je prejela 7500 evrov nepovratne finančne spodbude javnega sklada Eko sklad.

beležka

Vir: Eko sklad